Contributie

Contributie wordt per maand (12 keer per jaar) per automatische incasso geïnd.

XU6          recreanten          € 10,50
XU8          recreanten          € 10,50
XU10        recreanten          € 10,50
XU12        recreanten          € 10,50
XU12        competitie          € 17,00

JU14         competitie          € 17,00
JU16         competitie          € 17,00
JU18         competitie          € 17,00

Senioren  competitie     € 21,50

Senioren  recreanten    € 15,50

De tenues voor de competitiespelende teams zijn in bruikleen. Bij opzegging dient het tenue ingeleverd te worden. Gebeurd dit niet dan zal er een bedrag van € 50 worden afgeschreven.