Lid worden

Wilt u lid worden? De eerste 3 trainingen kunt u gratis meedoen. Wilt u nog steeds lid worden? Graag het inschrijfformulier invullen en inleveren bij coach of trainer. Mailen naar ledenadmin@bvleerdam.nl is ook mogelijk.

 
 
 
 
 

Voor kinderen tot 12 jaar bestaat de mogelijkheid om alleen recreatief te basketballen. Dit houdt in alleen trainen. Hiervoor graag het formulier U12 niet competitie spelend gebruiken.