Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren voor 31 mei van het lopende seizoen. Na die datum wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Dus, zeg je je lidmaatschap op na 31 mei a.s. dan ben je verplicht het volledige contributiebedrag te betalen voor het daaropvolgende seizoen. Zeg je op gedurende het lopende seizoen dan betaal je gewoon de volle prijs tot het einde van het seizoen.
Opzegging kan per mail: ledenadmin@bvleerdam.nl

Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?
Het komt voor dat leden aan de start of lopende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terug vragen. Helaas is dit niet mogelijk, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan:
1.  Op basis van het ledenaantal op 31 mei leggen wij zaalruimte vast voor het komende seizoen.
2.  Per speler dragen wij kosten af aan bond. Deze kosten worden betaald voor het gehele seizoen.
Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast. Als wij uw contributie zouden terugbetalen/kwijtschelden, zouden we dus de contributie voor de overige leden moeten verhogen.
Belangrijk om te weten:
Van deze regeling worden wij niet rijker. Het bestuur wordt niet betaald. We voorkomen ermee dat de vereniging minder binnen krijgt dan er uit gaat.